Unive is een van de grootste verzekeraars van Nederland en een cooperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Uitgangspunt is dat klanten/leden positieve resultaten terugzien in o.a. premiekortingen.

Verzeker uw gezondheid tegen een lage premie.

U kunt uw basisverzekering aanvullen met diverse aanvullende pakketten.

online adverteren www.m4n.nl